OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů společností iClean.cz s.r.o., Česká Lhota 9, 373 48 Dívčice, IČO: 06564682. Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které jste uvedli vyplnění této žádosti, za účelem provedení obchodních sdělení možnými komunikačními kanály (dle zákona č. 480/2004 Sb.), plynoucí z účelu dotazu poptávaných informací, které uvádíte, nebo možnosti předání obdobných variant nabídek souvisejících s předmětem dotazu. Zpracování je provedeno dle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po odeslání informace budete informováni o provedení registrace, právech subjektů údajů, možnosti o odvolání.